Základní údaje o Řecku

greece-997626_1280

Nádherná a turisty velmi oblíbená země, která se nachází v jihovýchodní Evropě na jihu Balkánského poloostrova tvořená velkým množstvím ostrovů, které se rozprostírají v Egejském, Středozemním a Jónském moři.

Základní údaje o Řecku: tento stát sousedí s Albánií, Makedonií, Bulharskem a Tureckem. Hlavním městem jsou Athény a úřední jazyk je řečtina. Rozkládá se na ploše 132 tis. km2 a žije zde přes 11 milionů obyvatel.

Řecko je země s velmi bohatou historií a kulturní tradicí, není divu,, že je mnohými lidmi nazývána kolébkou civilizace. Je to také místo, kde vznikla demokracie a provází ji mnoho významných historických mezníků

Řecko můžeme rozdělit na 3 základní části – první tvoří pevnina, druhou Peloponés a třetí je obrovská síť ostrovů. Pevnina se dělí na několik odlišných oblastí : Athény a Attika na jihovýchodě, střední Řecko, kde je též Soluň (Thessaloniki), Epiros na severozápadě, Makedonie a Thrácie v severním Řecku. Obrovský poloostrov v jižní části tvořící část země na jih od Korintského zálivu. Egejské ostrovy se skládají ze šesti souostroví, počínaje ostrovy v Argo-saronském zálivu u Athén, přes Kyklády, Sporady, Dodekaneské ostrovy až k Severním a Východním egejským ostrovům. Jižně od Kyklad se nachází Kréta a podél západního pobřeží Řecka jsou roztroušeny Jónské ostrovy, končící Kythirou a Antikythirou severně od Kréty.

Napsat komentář