Základní fakta o Bulharsku

woman-1651338_1280

Bulharsko se řadím mezi průmyslově zemědělský stát a jeho velká část je hornatá. Leží v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově, kde sousedící zemí na severní straně je Rumunsko, Srbsko a Makedonie na západě, Turecko na východě a na jihu Řecko. Černé moře je východní hranicí.Roku 2004 vstoupila země do NATO a od roku 2007 i do EU.

Centrální částí je pohoří Stara Planina, které vede směrem od západu na východ. Hlavní město Sofie ležící na úpatí pohoří Vitoša blízko srbských hranic je nejdůležitějším univerzitním městěm v zemi, kde je hned devět univerzit. Obyvatelstvo Sofie zabírá 14% z celé země a je středem politickým, hospodářským i kulturním.

Nejvyšší hora Musala je i nejvyšší horou balkánského polostrova a měří 2 925 metrů. Její jméno je pochází ze slovního spojení “Mus Allah” – Alláhova hora.

Hlavními průmyslovými odvětvými jsou hutnictví, strojírenství, chemie, textilní a potravinářství. Hnědé uhlí a barevné kovy jsou tu těženy. Co se týče zemědělství, tak rostlinná produkce převládá nad tou živočišnou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *